1966 Yılında DENİZLİ 'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin kasabasında dünyaya geldim. İlk okulu ve orta okulu Alaattin'de bitirdim. Orta okulu bitirdikden sonra aileme okumayacağımı söyledim. 1983 Yılında Ankara'da çırak olarak matbaacılık hayatına atıldım. Sırasıyla önce Ankara'da  Deniz Matbaası, Güven Matbaası, Ulucanlar Matbaası'nda çalıştım. Gurbetlik zor gelmeye başlamıştı. Denizli'ye geldim. Denizli'de Çankaya Matbaası ve Özden Matbaası'nda çalıştım. Belirli bir süre sonra Söke'de Şafak Matbaası'nda çalışmaya başladım. 1986 Yılında Şafak Matbaası'ndan ayrıldım ve askerlik görevimi yapıp 1988 yılında tekrar Şafak matbaası'nda çalıştım. En son Söke'de Cumhuriyet matbaası'nda çalıştım ve DENİZLİ'ye geldim. Denizli gazetesi'nde çalışmaya başladım. Denizli Gazetesinde mürettip olarak sayfa bağlardım. 1990 senesinin Mart ayında Denizli Gazetesi'nden ayrıldım. Kendi işyerim olan KAYMAK MATBAASI'nı açtım. Ozamanlar tabiki teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Söke Cumhuriyet Matbaası'ndan getirdiğim sallama pedal ve kollu bıçakla sektöre atılmış oldum. Hep sabrettim ve şükrettim. O günden bu yana DENİZLİ'de KAYMAK OFSET & MATBAA olarak hizmet vermekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Allah herkesin nasibini versin derim. Sevgi ve saygılarımla...
İlk matbaayı kuran Türk       İbrahim MÜTEFERRİKA
Yalnızlık kötü arkadaşlıktan iyidir.
Susmak kötü konuşmaktan hayırlıdır.
Hadis-i Şerif

And olsun ki Biz bu Kur'an'da, güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü misâli verdik.
Zümer Suresi: 27.

Îmân edip güzel işler yapan kimse ile kötü işler yapan da bir olmaz.
Ne kadar da az düşünüyorsunuz.?
Mü'min Suresi: 58.

Yoksula yardım etmek kişiyi kötü ölümden korur.
Hadis-i Şerif

Bana ibâdet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, hor ve hakir olarak Cehenneme gireceklerdir.
Mü'min Suresi: 60.

Kişi bir şeyi gizli gizli yapıyorsa, Allah mutlaka onu hâl ve hareketlerine yansıtır.
Hadis-i Şerif

Günahın azını küçümseyip basit gören büyüğüne yakalanır.
Ahmed b. Asım

Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın.
Hadis-i Şerif

İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır.
Hadis-i Şerif

En güzel isimler Allah'ındır; o isimlerle
Ona dua edin.
A'raf Süresi: 180

Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır.
Schiller

Bir kul Allah için bir şeyi terk ederse, Allah ona mutlaka daha hayırlısını verir.
Hadis-i Şerif

Kötülüğe iyiliğin en güzelliğiyle karşılık ver; bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.
Fussılet Suresi: 34.

Şer olmazsa hayır bilinmez. Elem olmazsa lezzet anlaşılmaz.
Bediüzzaman

Günah ve kusur dolu işler, ölümü unutmuş olmanın işaretidir.
S. Servi

Borcun karşılığı teşekkür etmek ve söz verilen vakitte vermektir.
Hadis-i Şerif  

Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde haksızlık etmez; ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Yusus Suresi: 44.
Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Şüphesiz ki günah işleyip duranlar hak ettikleriyle cezalandırılacaklardır..
En'âm Suresi: 120.

Özür dileyeceğin her şeyden sakın
Hadis-i Şerif

Günah işleyenler ancak kendi aleyhine işler.
Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.
En'am Süresi: 164.

Çok gülmeyin çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
Hadis-i Şerif   

Kendisine iyilik
yapılan kişinin iyililik
yapana olan duası geri çevrilmez.
Hadis-i Şerif
GÜZEL SÖZLER
GÜZEL SÖZLER
İki günü aynı geçen zarardadır.
Hadis-i Şerif
Umutla umutsuzluğun arası bir adımdır.
Bonaparte
Seyahate çıkınız ki, sıhhat bulasınız.
Hadis-i Şerif 
Geciken adalet adaletsizliktir.
W.S.Landor
Korkunun kaynağı
Bilgisizliktir.
Emerson
Sabredin, her şeyin
başı sabırdır.
Hz. Ebubekir
Her musibette bir
cihet-i nimet vardır.
Bediüzzaman
Biri size ziyarete
geldiğinde ona
ikramda bulunun.
Hadis-i Şerif
Doğruluk, İslâmın
direği, îmânın
desteğidir.
Hz. Ali
Ölüm gelmeden önce
Ölüme hazırlanın
Hadis-i Şerif
Aile hayatının
güzelliği gibi hiçbir
şey yoktur.
Oscar Wilde
Cenaze namazı
kıldığınızda ölü için
gönülden ve samimi
dua ediniz.
Hadis-i Şerif
Duayı çok yapın.
Çünkü dua gelmesi
kesin olan kazayı defeder.
Hadis-i Şerif
Allah bir kulun rezil
olmasını isterse, onu
ilim ve edepten
mahrum bırakır.
Hadis-i Şerif
Anne babasına
yaptığı iyilik sebebiyle
Allah kişinin ömrünü uzatır. 
Hadis-i Şerif
Ahlak güzelliği,
beden güzelliğinden
daha hayırlı ve daha devamlıdr.
Hz. Ömer (r.a.)

Îman edip güzel işler
yapanlar için, muhak-
kak ki Rahmân,
gönüllerde bir sevgi
yerleştirecektir.
Meryem Suresi: 96.

Sizin yaratılmanızda,
Diriltilmeniz de, tek bir
kişinin yaratılıp
diriltilmesi gibidir.
Lokman Suresi: 28
Eğer sizin için saklanan mükâfatı
bilseydiniz, elinizden
çıkan şeylere üzülmezdiniz.
Hadis-i Şerif
Bir ülkenin geleceği o
ülke insanlarının
göreceği eğitime bağlıdır.
Albet Einstein
Hamd o Allah'a mahsustur ki,
kuluna kitâbı indirmiş ve o kitapta
hiçbir tezat ve eğriliğe yer vermemiştir.
Kehf Suresi: 1
Kötülüğün karşılığı, ona denk bir cezâdır.
Fakat kim affeder ve barışı tercih ederse,
Onun mükâfâtı Allah'a âittir.
Şûrâ Suresi: 40
Yeryüzünde
yürüyen ve kendi rızkını
yüklenemeyen nice
canlının ve sizin rızkınızı
Allah verir.
Ankebut Suresi: 60
Ey İman edenler!
Sabır ve namazla Allah'ın
yardımını isteyin. Şüphesiz ki
Allah sabredenlerle beraberdir.
Bakara Suresi: 153
Onlar, kendilerine vaad
olunan azâbı gördükleri
gün, dünyada günün
bir kısmından fazla
kalmadıklarını sanırlar.
Ahkaf Suresi: 35.
Dinî ölçüyü
tanımayarak açıktan
günah işleyen
kimsenin ardından
konuşmak gıybet değildir.
Hadis-i Şerif

Göklerin ve yerin hazineleri
Ona âittir. O dilediğinin rızkını
genişletir, dilediğininkini daraltır.
Şûra Suresi: 12
And olsun ki Biz sizi
Birtakım korkular ve
Açıklarla ve mal, can
ve mahsul eksikliğiyle
imtihan edeceğiz.
Bakara Suresi: 155

Şüphesiz şeytan içki ve
kumarla aranıza düşmanlık
ve kin sokmak, sizi Allah'ı
anmaktan ve namazdan
alıkoymak ister.
Mâide Suresi: 91.

Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir oyalamadır.
Ahiret yurdu ise günahtan sakınanlar için daha hayırlıdır.
Hiç akıl etmez misiniz?
En'âm Suresi: 32.

Kim bir iyiliğe vasıta
olursa onun sevabından
bir nasibi vardır.
Kim bir kötülüğe vasıta
olursa onun da günahtan
bir payı vardır.
Nisâ Suresi: 85
Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onalara cenneti vermek suretiyle satın almıştır.
Tevbe Suresi: 111.
Güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan vaktinizi ve hesabınızı
bilesiniz diye aya menziller taktir eden odur.
Yunus Suresi: 5.

Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın.
Hud Suresi: 6.

İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi; o yüzden fakir mü'minlerle alay ederler.
Bakara Suresi: 212

Eğer onlara gökten bir kapı açsak da oradan semaya çıkacak olsalar yine iman etmezlerdi.
Hicr Suresi: 14.
Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı, neşenizi ve mutluluğunuzu çalarlar.
GOETHE
Bir şey seni tereddüde sevk edip içini kurcaladığında onu terk et.
Hadis-i Şerif
Allah bir kulunu severse ona musibet verir ki, dua ve niyazını işitsin.
Hadis-i Şerif

Şer olmazsa hayır bilinmez. Elem olmazsa lezzet anlaşılmaz.
Bediüzzaman

Namaz için ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve dualar kabul edilir.
Hadis-i Şerif
Ehil olmayanlar bir işe girseler, elbette su istimal ederler.
Bediüzzaman

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.
Dale Camegie

Güler yüzle insanlara selam vermen sadakadır.
Hadis-i Şerif

İyi insanlar bir musibet geçirdikten sonra daha iyi olurlar.
Frederic Amiel
Kim bir zâlime yardım ederse, Allah o zâlimi ona musallat eder.
Hadis-i Şerif

Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir.
Hadis-i ŞerifNamaz her takva sahibi için Allah'a yaklaşma vesilesidir.
Hadis-i Şerif

Allah emrine karşı gelmekten sakınanları her şeyden korur.
Hadis-i Şerif
İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrene bilir.
S.FreudSusmak âlimin süsü, cahilin örtüsüdür.
Hadis-i Şerif
İnanç, hayatın kuvvetidir.
Tolstoy

Günün ilk saatlerinde uyumak rızkı engeller.
Hadis-i Şerif


Kanaat tükenmez bir servettir.
Hadis-i Şerif